Ułatwienia dostępu

Technologie i narzędzia cyfrowe podnoszące kreatywność
Tryb: samodzielny
Czas: 2-3 godzin
Materiały edukacyjne: artykuły, ćwiczenia, materiały informacyjne, quiz, szablony, wideo
Poziom: medium

Stan obecny


Nie zapisał się

Cena


Bezpłatnie